WeWho Gaming Forum

Bize katılmak ister misin? O zaman hemen üye ol!..

Üyel Ol
  1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Forum kurallarımız

1-) Wewhogaming.com adlı web sitemizi ziyaret ederek veya sitemizin üyesi olarak, üyelik sözleşmemizi, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve sitemizde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2-) Web sitemizde ve web sitemizin içeriğinde dilediğimiz zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahibiz. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Üyelerimiz her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

3-) wewhogaming.com, üyelik sözleşmesini ihlâl etmeniz durumunda yazarlığınıza son verme, yazılarınızı yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

4-) Wewhogaming.com hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

5-) Üyelerimiz, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığımız her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

6-) Üyelerimiz, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üyelerimizin sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

7-) Wewhogaming.com, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Editör kadromuz, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

8-) Gönderilen mesajlar ön denetime tabi olmasa da; yayın ilkelerine aykırı bulunan, uygunsuz görünen her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahibiz.

9-) Wewhogaming.com, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. Web sitemiz kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun sitemiz sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

10-) Wewhogaming.com kullanıcıları ve üyelerinin, wewhogaming.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

11-) Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden kullanıcılar/üyeler, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde wewhogaming.com ‘un kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

12-) İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcılar'dan/Üyeler'den doğabilecek ihtilaflarda, wewhogaming.com ‘un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, wewhogaming.com’ un yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aramıza hoş gelidiniz...

Saygılarımızla,

WeWhoGaming Yönetimi